• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تقویم برگزاری و آیین نامه های فنی سیزدهمین المپیاد دانشجویان

تقویم برگزاری  و آیین نامه های فنی سیزدهمین المپیاد دانشجویان پسر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور

 

اصلاحیه_۲_تقویم_سیزدهمین_المپیاد_ورزشی_وزارت

بدمینتون پسران

تنیس روی میز پسران

دو و میدانی پسران

شنا پسران

کشتی آزاد و فرنگی