• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تیراندازی بانوان دانشگاه پیام نور

“تیم تیراندازی بانوان دانشگاه پیام نور قهرمان مسابقات دانشجویان سراسر کشور شد “مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور عنوان داشت مسابقات قهرمانی تیراندازی بانوان سراسر کشور از تاریخ ۲۹ الی ۳۱ اردیبهشت ماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگذار گردیدکه تیم دانشگاه پیام نور استان مرکزی به نمایندگی از دانشگاه پیام نور در این دوره از مسابقات حضور داشت که توانست در دوبخش تپانچه وتفنگ بادی ودرمجموع مقام اول را کسب کنند نصیرزاده در ادامه خاطر نشان ساخت مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان در تاریخ ۲۴ الی ۲۸ شهریور ماه درلهستان برگذار خواهد شود عضوهیات ریسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی در ادامه خاطر نشان ساخت که دانشگاه پیام نور پتانسیل بالایی در رشته تیرانداری دارد که با عنایت به رایزنی با ریس فدراسیون ورزش های دانشگاهی مقرر گردد کلیه افراد شاخص سایر دانشگاه های پیام نور هم در بخش دختران وهم در بخش آقایان به اردوی تیم ملی تیراندازی دانشجویان دعوت گردند