• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه شورای تخصصی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

جلسه شورای تخصصی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور برگزار گردید ودر مورد تبدیل وضیت اعضای پیمانی مشروط به پیمانی قطعی ،مشخص کردن مولفین فرا خوان تدوین سال۹۴،مشخص کردن اساتید تولید کننده محتوا بحث وتصمیم گیری شود در این جلسه خانم دکتر معصومه حسینی مدیرکل دفتر خدمات آموزشی دانشگاه ،دکتر حمید قاسمی ریس شبکه رادیوورزش ،دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و سرکار خانم دکتر طاهره موسوی حضور داشتند

 

photo_2016-05-29_23-07-52 photo_2016-05-29_23-08-05 photo_2016-05-29_23-08-09