• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

جلسه شورای راهبردی ورزش دانشگاه پیام نور

گزارش تصویری از اولین جلسه شورای راهبردی ورزش دانشگاه پیام نور با حضور دکتر غلامرضا اکبری مقایم مقام ریس دانشگاه

 

IMG_5623 IMG_5624 IMG_5625 IMG_5626 IMG_5627 IMG_5628 IMG_5629 IMG_5630 IMG_5631 IMG_5632