• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه شورای راهبردی ورزش دانشگاه پیام نور

گزارش تصویری از اولین جلسه شورای راهبردی ورزش دانشگاه پیام نور با حضور دکتر غلامرضا اکبری مقایم مقام ریس دانشگاه

 

IMG_5623 IMG_5624 IMG_5625 IMG_5626 IMG_5627 IMG_5628 IMG_5629 IMG_5630 IMG_5631 IMG_5632