• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دبیر شورای ورزش دانشگاه پیام نور خبر داد

دبیر شورای ورزش دانشگاه پیام نور خبر داد:
دکتر نصیر زاده دبیر شورای ورزش دانشگاه پیام نور از برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی ورزش دانشگاه در مورخ ۲۹/۰۳/۹۵ با حضور آقای دکتر اکبری قائم مقام ریاست دانشگاه خبرداد و افزود در این جلسه چگونگی تسهیم بودجه بندی ورزشی دانشگاه ، نحوه حضور تیم های ورزشی در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان و لیگ های حرفه ای ، شرایط احراز پست مسئولین تربیت بدنی استان ها ، پذیرش و جذب قهرمانان ورزشی جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و واگذاری اختصاص کاربری اماکن ورزشی به مسئولین تربیت بدنی استان ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت در این جلسه مقرر گردید که در تسهیم بودجه ورزشی به استان ها شاخص سرانه ورزشی به ازای هر نفر با نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ارزیابی عملکرد استانها توسط اداره کل تربیت بدنی دانشگاه صورت پذیرد . دبیر شورای ورزش دانشگاه افزود از دیگر مصوبات دانشگاه موافقت با حضور قدرتمند تیم های ورزشی دانشگاه در رویدادهای برون مرزی ( قهرمانی دانشجویان جهان و …. ) و لیگ های حرفه ای با ارائه دلایل توجیهی و کارشناسانه اداره کل تربیت بدنی خواهد بود ضمنا در این جلسه با اعزام تیم های بسکتبال ۳در۳ دانشگاه به مسابقات دانشجویان آسیا ( تیرماه- چین و مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان بانوان لهستان – شهریور ماه ) موافقت گردید .
مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه خاطر نشان ساخت جذب و پذیرش نخبگان ورزشی جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی با عنایت به آیین نامه های بالا دست قبلی فراهم آمد و مقرر گردید اعضا کمیسیون پذیرش جذب نخبگان توسط شورا راهبردی و ورزش مشخص و نسبت به بازنگری آیین نامه قبلی اقدام نمایند .
نصیرزاده مصوبه واگذاری کاربری اماکن ورزشی دانشگاه به مسئولین تربیت بدنی استان ها و توسعه این اماکن را اعلام نمود و عنوان کرد با عنایت به مصوبه اخیر شورا ، منبعد در خصوص ساخت هر گونه اماکن ورزشی در دانشگاه نظارت اداره کل تربیت بدنی به عنوان ناظر فنی مد نظر قرار خواهد گرفت .
در این جلسه خانم دکتر رحمانی نماینده وزارت علوم – آقایان : دکتر سرمدی رئیس بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه – دکتر اکبری قائم مقام رئیس دانشگاه – دکتر جلالیان رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز– دکتر نجفی برزگر معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی – نصرت اله عابدینی رئیس مرکز شهریار – نصیرزاده مدیر کل تربیت بدنی – دکتر پرهیزگار مدیر کل دفتر برنامه ، بودجه و تحول اداری و بهره وری و خانم نسرین شاه محمدیان معاون اداره کل تربیت بدنی به عنوان اعضای شورا حضور داشتند.