• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شورای راهبردی ورزش دانشگاه پیام نور استان تهران

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در شورای راهبردی ورزش دانشگاه پیام نور استان تهران
اولین جلسه شورای راهبردی دانشگاه پیام نور با حضور ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران ،دکتر محمد رضا اسد مدیر کل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان وعضو شورا ،دکتر مهدی گودرزی نایب ریس فدراسیون سه گانه وعضو شورا سرکار خانم دکتر آقایاری مدیر گروه تربیت بدنی استان وعضو شورا سرکار خانم دکتر ترابی عضو شورای وجمع دیگری از اعضا برگزار گردید

 

SONY DSC

SONY DSC