• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مسابقات وزنه برداری جام دهه فجر انتخابی المپیک ۲۰۱۶

photo_2016-06-05_02-02-47