• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

مسابقات وزنه برداری جام رمضان

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در مسابقات وزنه برداری جام رمضان درکنار استاد بوجاریان وحمید فلاحتی قهرمان وزنه برداری جهان دکتر نصیرزاده در این مسابقات با اهدا کتاب ولوح یاد بود از مربیان برتر وزنه برداری کشور تقدیر نمود این مسابقات در سالن شهید کباکانیان برگزار می گردید

 

photo_2016-06-19_00-29-22