• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسول انجمن آمادگی جسمانی دانشگاه های پیام نور

طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

دکتر وحید ولی پور به عنوان مسول انجمن آمادگی جسمانی دانشگاه های پیام نور استان لرستان منصوب گردید ولی پور عضو هیات علمی دانشگاه ودارای تالیفات متعددی در درشته تربیت بدنی می باشد روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه برای ایشان آرزوی موفقیت دارد

 

photo_2016-06-17_15-09-56