• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نام وزیر ورزش و جوانان در جمع پرتولیدترین محققان جهان اسلام

نام وزیر ورزش و جوانان در جمع پرتولیدترین محققان جهان اسلام

بر اساس فهرست منتشر شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، نام دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در جمع ۳۰ پژوهشگر اول علوم انسانی مشاهده می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر محمود گودرزی
وزیر ورزش و جوانان به دلیل سهم قابل توجه در تولید پژوهش های علوم انسانی و نمایه سازی مقالات پژوهشی اش در جمع ۳۰ پژوهشگر اول علوم انسانی کشور قرار گرفت.
دکتر محمود گودرزی استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است که از آبان ماه ۹۲ به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد. وی دارای بیش از ١۵٠ مقاله علمی پژوهشی ISC و بیش از ۵٠ مقاله ISI و سخنرانی بین المللی است که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور منتشر شده است.