• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

٩ عادت مخرب که به کلیه ‌ها صدمه جبران ‌ناپذیر میزند

٩ عادت مخرب که به کلیه ‌ها صدمه جبران ‌ناپذیر میزند:

– ننوشیدن آب کافی : باعث می شود مواد سمی و زاید در خون شروع به تجمع کرده و می ‌تواند به بدن آسیب ‌های جدی بزند.
– مصرف نمک زیاد در رژیم غذایی
– تأخیر در دفع ادرار
– مصرف زیاد قند و شیرینی
– کمبود ویتامین و مواد معدنی
– مصرف بیش از اندازه پروتیین حیوانی: باعث افزایش بار متابولیک بر کلیه ‌ها می‌ شود.
– کم‌ خوابی
-عادت به نوشیدن قهوه
کافیین نیز مانند نمک فشارخون را افزایش داده و فشار زیادی را بر کلیه‌ ها تحمیل می ‌کند.
– سوء مصرف مسکن‌ ها.