• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پاور لیفتینگ وارد برنامه های ثابت رادیو ورزش شود

“پاور لیفتینگ وارد برنامه های ثابت رادیو ورزش شود”
دکتر نصیرزاده با مدیر شبکه رادیو ورزش دیدار کرد دراین دیدار مقرر شود هر سه شنبه راس ساعت ۱۰ صبح به مدت دقیقه به اخبار ورزش پاور لیفتینگ اختصاص داده شود نصیرزاده در ادامه خاطر نشان کرد از تمامی ورزشکاران ومربیان ودست اندر کاران ورزش پاورلیفتینگ در خواست می گردد اخبار مسابقات ،کلاس ها ،جلسات و انتصابات را به بنده اطلاع تا در رادیو ورزش پخش گردد ریس انجمن ورزش های قدرتی وزارت علوم افزود این یک گام ارزشمند برای ورزش پاورلیفتینگ کشور است وامیدواریم بتوانیم شاهد رشد این ورزش سنگین ومهیج در بازی های المپیک باشیم وی در پایان از حمایت دکتر حمید قاسمی در این خصوص تشکروقدردانی کرد