• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پای پاورلیفتینگ به دانشگاه ها باز گردید

“پای پاورلیفتینگ به دانشگاه ها باز گردید “دکتر عبدالمهدی نصیرزاده سرپریت انجمن ورزش های قدرتی وزارت علوم از برگزاری اولین دوره مسابقات پرس سینه دانشگاه های استان تهران خبر داد وگفت این دوره از مسابقات به میزبانی دانشگاه تهران در تاریخ ۵ و۶ خرداد ماه برگزار که ۷۴ ورزشکار از ۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی ،پیام نور ،تهران ،خوارزمی ، علامه طباطبایی ومذاهب اسلامی حضور داشتند که در پایان رقابت ها در رده سنی جوانان تیم دانشگاه تهران با ۵۰ امتیاز اول دانشگاه خوارزمی با ۴۰ امتیاز دوم ودانشگاه پیام نور با ۳۹ امتیاز سوم شدند ودر رده سنی بزرگسالان دانشگاه جامع علمی کاربردی با ۷۲امتیاز اول و دانشگاه پیام نور با ۶۴ امتیاز دوم و دانشگاه تهران با ۲۳ امتیاز سوم شدند نصیرزاده در ادامه با توجه نظر مثبت مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به این رشته ورزشی امیداوریم بتوانیم بعد از ماه رمضان اولین دوره مسابقات کشوری را برگذار نمایم