• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کسب سمیه المپیک ۲۰۱۶

آقای سجاد مردانی دانشجوی رشته تربیت بدنی مر نجف آباد اصفهان در تورنمنت بین المللی یونان موفق به کسب مدال نقره شد. ایشان قبلا سمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو را بدست آورده اند.  تبریک و آرزوی موفقیت

 

photo_2016-06-14_21-40-45