• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس بین المللی آنتی دوپینگ در ایران

گزارش تصویری از کلاس بین المللی آنتی دوپینگ در ایران با حضور ریس فدراسیون جهانی وزنه برداری دکتر آیان وریاست کمیته پزشکی فدراسیون جهانی وزنه برداری دکتر تاماش برگذار گردید

 

photo_2016-06-02_13-01-59 photo_2016-06-02_13-04-06 photo_2016-06-02_13-05-58 photo_2016-06-02_13-05-49 photo_2016-06-02_13-04-25 photo_2016-06-02_13-04-19 photo_2016-06-02_13-04-11