• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گراپلینگ کیک بوکسینگ

به گزارش «روابط عمومی سبک گراپلینگ کیک بوکسینگ»، مسئولان سبک “گراپلینگ کیک بوکسینگ” ایران با عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس تربیت‌بدنی دانشگاه‌های پیام نور دیدار و گفتگو کردند.

نصیرزاده در این دیدار گفت: جهانی شدن سبک “گراپلینگ کیک بوکسینگ” آیتم‌های ویژه و خاصی دارد و برای این کار نیز به همفکری و مساعدت نهادهای ذیربط نیاز دارد.

وی افزود: از این رو سبک گراپلینگ کیک بوکسینگ پتانسیل جهانی شدن را نیز دارد و ماهم مساعدت خواهیم کرد تا برای تربیت و آموزش ورزشکاران در دانشگاه‌ها کمال همکاری را داشته باشیم.

رئیس تربیت‌بدنی دانشگاه‌های پیام نور تاکید کرد: تمام تمرکز و سرمایه گذاری مسئولین در این سبک، باید مورد توجه بخش آموزش قرار بگیرد تا بتوانیم روند رو به رشدی را در این رشته ملاحظه نماییم.

در پایان نیز مسئولین سبک “گراپلینگ کیک بوکسینگ” ضمن تشکر از مساعدت‌های نصیرزاده افزود: مسئولان و حامیان این سبک در تلاش هستند تا روز به روز این رشته رزمی ترویج پیدا کند و برای جهانی شدن آن، آموزش این رشته را باید ابتدا در دانشگاه‌ها نهادینه کرد.