• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

الگوی مفهومی سازمان نظام تخصصی ورزش

الگوی مفهومی سازمان نظام تخصصی ورزش

رضا شجیع

با تصویب لایحه تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش «سنتو»، موضوع ساختار و نحوه عملکرد این سازمان مقوله بسیار مهمی است که باید مورد بحث و بررسی هر چه بیشتر میان دانشگاهیان و صاحبان اندیشه قرار گیرد. چراکه تشکیل این سازمان، تحقق شعار «ورزش به مثابه یک حرفه و تخصص» است و آغازگر مسیری است که می تواند ورزش را در مسیر صحیح توسعه و تعالی قرار دهد.

بی تردید پایین بودن دیوار تخصص یکی از چالش های عمده ورزش کشور محسوب می شود. امری که به نزول کیفیت خدمات، بی اعتمادی و در نهایت محدودیت رشد و توسعه در ارکان ورزش کشور منجر شده است. در این نوشتار قصد دارم به برخی از کارکردهای «سنتو» اشاره کنم. این مباحث حاصل ساعت ها گفتگو و مطالعه در قالب کارگروه تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش در وزارت ورزش و جوانان است که با حضور دکتر حیدر صادقی، مهندس سیاسی راد، دکتر یوسف باقری و اینجانب برگزار شد. لازم به ذکر است؛ موضوع تشکیل «سنتو» در ادوار مختلف گذشته از سوی بزرگان و اندیشمندان حوزه علوم ورزشی مورد تأکید و پیگیری ویژه قرار گرفته بود، ولی این مهم در این برهه زمانی به لطف حضور وزیری دانشگاهی در رأس وزارت ورزش و جوانان و رویکرد دولت مبنی بر توسعه سازمان های متخصص محور و مردم نهاد تحقق یافت. امری که با نگاه ویژه مجلس محترم به قانونی تاریخ ساز برای ورزش کشور تبدیل خواهد شد.

۱- سازمانی رگولاتور
سنتو در درجه اول سازمانی رگولاتوری (تنظیم کننده) محسوب می شود. سازمانی مردم نهاد و البته غیر دولتی که مهمترین کارکردش هماهنگ سازی نهادهای مردمی مرتبط با ورزش و همچنین تنظیم رابطه مردم و دولت از طریق تنظیم مقررات خواهد بود. مقررات و وظایف غیر حاکمیتی که از سوی دولت به این دسته از سازمان ها تفویض شده و هدف کوچک سازی و چابک سازی دولت را به شکلی عملیاتی و منطقی دنبال می کند. تجربه سازمان های رگولاتوری در کشورهای پیشرفته نشان می دهد؛ این دسته از سازمان ها جایگاه سیاست گذاری را تثبیت کرده و باعث دور شدن دولت ها از تصدی گری غیر ضروری می شوند. ضمن اینکه حضور مردم و بخش خصوصی را تسهیل کرده و زمینه مشارکت حداکثری متخصصین و صاحبان مشاغل را فراهم می کنند. ایجاد رقابت سالم در میان فعالان اقتصادی حوزه ورزش هم از مهمترین کارکردهای سنتو به عنوان یک نهاد رگولاتوری خواهد بود.

۲- سازمانی مشارکتی
سنتو یک سازمان مشارکتی است و ساختار آن به شکلی است که موتور محرکهء آن مشارکت مردم در قالب اعضا خواهد بود. اعضایی که صلاحیت های حرفه ای آن ها از سوی خود اعضا تعیین شده و تداوم عضویت اعضا و بهره مندی از مزایای عضویت که مهمترین آن دریافت مجوز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای است، منوط به رعایت قراردادهای جمعی و از همه مهمتر اصول حرفه ای و اخلاقی مورد توافق اکثریت اعضا خواهد بود. این امر می تواند به نوعی حاکمیت اخلاق حرفه ای را تضمین نماید. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که نقطه اتکاء حرکتی سنتو، جایی است که قرار است خدمات حرفه ای و تخصصی در قالب مشاغل تخصصی به مردم ارایه شود. بنابراین هیچ گونه تداخلی در کار سنتو و فدراسیون های ورزشی وجود ندارد و اتفاقاً سنتو در قالب یک سازمان تنظیم کننده، زمینه ارایه بهتر، کیفی تر و تخصصی خدمات ورزشی به مردم را فراهم می کند.

۳- سازمانی تسهیل گر
مدرکی که دانشگاه ها و هر نهاد آموزشی دیگر به عنوان گواهی دانش آموختگی به افراد اهدا می کنند، گواهی مهارتی است که تعیین کننده دانش، توانایی و مهارت فرد در ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای است. اما آیا این گواهی، مجوز اشتغال و ارایه خدمت به مردم هم محسوب می شود؟ سنتو تکمیل کننده خلاء بسیار مهمی است که می تواند زمینه صدور پروانه فعالیت برای لیست بلندبالایی از مشاغل حوزه ورزش که متأسفانه در کشورمان مغفول مانده اند را فراهم کند. بی تردید تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش می تواند منشأ تحولی بزرگ در حوزه مشاغل مرتبط با ورزش و همچنین ایجاد بازارهای کار جدید باشد.

۴- سازمانی یادگیرنده
سازمان هایی نظیر سنتو از آنجا که دارای ساختاری GNGO (نه دولت و نه NGO) هستند؛ دارای دو منطق «عضویت» و «نفوذ» و همچنین دو سیستم «اجرا» و «تصمیم گیری» هستند و به همین دلیل می توانند عهده دار وظایفی فراتر از یک نهاد صنفی صرف باشند. انتظام اعضا، خدمات، نمایندگی و گردش اطلاعات چهار نقش کلیدی این دسته از سازمان ها هستند و از این جهت سازمانی با مکانیسم یادگیری خودکار و مستمر محسوب می شوند. ضمن اینکه می توانند ایفاگر چهار نوع خدمت جمعی، انحصاری، انتخابی و انسجام بخش (مطابق تصویر) باشند و از این جهت حضور آن ها بسیار برای جوامع مفید و مسمر ثمر خواهد بود.

در پایان امید است صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علوم ورزشی با ارایه نظرات تخصصی خود، زمینه را برای ایجاد گفتمانی علمی در این زمینه فراهم کنند.