• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اناالله واناالیه راجعون

بسم الله الرحمن الرحیم

اناالله واناالیه راجعون

با نهایت تاسف ،جان باختن تعدادی از سربازان خدوم وجان برکف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سانحه تصادف اتوبوس مسافربری را محضر فرمانده کل قوا و مردم عزیز ایران الخصوص خانواده های داغدار این جوانان تسلیت عرض میکنم .
واز خداوند غفار برای عزیزان ازدست رفته طلب امرزش و مغفرت وبرای خانوامحترشان صبر وشیکبایی خواستارم .
دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور