• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اول تمرین هوازی یا اول تمرین وزنه؟

اول تمرین هوازی یا اول تمرین وزنه؟

برای داشتن بهترین فیزیک بدنی، در یک جلسه تمرینی اول باید هوازی کار کرد یا وزنه زد؟

هوازی پیش از تمرینات قدرتی:

طبق تحقیقات انجام تمرین هوازی پیش از قدرتی، باعث افزایش مصرف اکسیژن می شود که این افزایش با بالارفتن سوخت و ساز بدن همراه است.

تمرینات قدرتی پیش از هوازی:

زمانی که تمرین هوازی پس از تمرینات قدرتی انجام شود، در اکسیداسیون چربی ها و کالری سوزی موثرتر است.
این افزایش سوخت و ساز زمانی کاراتر و موثرتر خواهد بود که تمرینات قدرتی پیش از هوازی با شدت بالا انجام شود.

این نکته را هم یادآوری میکنم که در چندین طرح تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که انجام تمرین هوازی در ابتدای جلسه تمرینی، باعث ایجاد خستگی سریعتر درعضلات و در نتیجه رشد بهتر آنها خواهد شد.

اما نشریه پزشکی وعلوم ورزشی در مطالعات اخیر خود اینگونه بیان کرد،
که انجام تمرینات قدرتی در ابتدای جلسه تمرینی،
تاثیر مثبت بخش هوازی بر سوخت و ساز بدن را به مراتب افزایش می دهد.
هدف تمرینی تان چیست؟

می بینید که هر دو روش مزایا و محدودیت های خود را دارند پس بنابراین تشخیص اینکه کدام یک برای شما مناسب تر است کاملا بستگی به هدف شما از تمرین دارد.

انجام تمرین هوازی در ابتدا، باعث افزایش توان هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی می شود
و شروع جلسه با تمرینات قدرتی موجب افزایش قدرت و حجم عضلانی و
همچنین تاثیرات متابولیسمی مثبت می گردد، که علاوه بر مصرف انرژی بیشتر، باعث سوخت و ساز بیشتر چربی ها در بخش هوازی نیز می شود.
قدرتی پیش از هوازی:
بهترین روش برای ساختن بدنی فیتنس اما برای داشتن اندامی ورزیده و ورزشی،
قرار نیست فقط لاغر شویم بلکه باید به قدرت وعضله نیز نیاز داریم.

بنابراین تمرینات قدرتی را قبل از هوازی انجام دهید تا به حداکثر قدرت و حجم عضلانی مورد نظر خود برسید.
عضله، بافت فعال:
دلیل دیگری که توصیه می شود تمرینات قدرتی را پیش از هوازی انجام دهید،
فعال بودن بافت عضلانی از نظر متابولیسمی است به همین دلیل چربی ها برای سوخت وساز به بافت عضلانی فرستاده می شوند.

انجام تمرینات قدرتی در ابتدا علاوه براینکه توان عضله سازی و حفظ و نگهداری عضلات را افزایش می دهد، برای چربی سوزی ضرروی است.

عضله بیشتر مساوی است با انرژی بیشتر پس هرچه عضله بیشتری داشته باشید، در طول شبانه روز حتی زمان خواب، چربی بیشتری می سوزانید.
برای نتیجه گرفتن از تمرینات قدرتی باید طراحی ست ها و تکرارها را به تناوب تغییر دهید تا عضلات را به روش های مختلف تحت فشار قرار دهید