• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

با ارسال نامه ای صورت گرفت؛

با ارسال نامه ای صورت گرفت؛
تاکید دکتر گودرزی به سرعت بخشیدن بر روال ثبت داده در سامانه مبین
وزیر ورزش و جوانان به کلیه فدراسیون های ورزشی و ادارات کل استانی تاکید کرد روند ثبت داده در سامانه جامع مبین را تسریع کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ پس از ارسال بخشنامه معرفی سامانه مبین به عنوان مرجع رسمی ثبت داده و انتشار آمار و اطلاعات حوزه ورزش از سوی وزیر ورزش و جوانان، دکتر گودرزی با ارسال نامه ای بر تسریع روال ثبت داده در این سامانه تاکید کرد.

پیش از این در راستای تحقق بخشنامه وزیر جلسات مستمری با مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل فدراسیون ها تشکیل شده بود و ادامه خواهد داشت.

در این جلسات فدراسیون های ورزشی در جریان جزئیات روند اجرایی سامانه قرار می گیرند و مرکز فناوری اطلاعات ابهامات و مسائل آنها رفع و پیگیری می کند.

دکتر گودرزی با تاکید بر سرعت بخشیدن به ثبت داده در سامانه مذکور افزود: در طراحی و پیاده سازی سامانه جامع مبین تولید داشبوردهای مدیریتی و عملیاتی برای سطوح مختلف مدیران از جمله روسای فدراسیون ها ورزشی و ادارات کل استانی در نظر گرفته شده است.