• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جزئیات مصوبه هیات دولت؛

جزئیات مصوبه امروز هیات دولت؛

مناف هاشمی:

◀️ در سه سال و نیم گذشته دولت تلاش کرده شرایط بهتری برای ورزشکاران فراهم سازد و این مصوبه هم پس از پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و طرح در کمیسون اجتماعی دولت، امروز در دستور هیات دولت قرار گرفت و با حمایت ویژه رییس جمهوری به تصویب رسید و بلافاصله دکتر روحانی دستور اجرایی شدن آن را صادر کرد.

◀️ براساس مصوبه امروز هیات دولت، ورزشکارانی که در سه سکوی اول، دوم و سوم المپیک قرار گیرند بدون آزمون در دولت استخدام می شوند.

◀️ ورزشکارانی که در سکوهای اول و دوم رقابتهای جهانی حضور داشته باشند نیز قادر خواهند بود بدون آزمون استخدام دولت شوند.

◀️ طبق مصوبه امروز هیات دولت، نفرات اول تا سوم بازیهای آسیایی نیز بدون مجوز می توانند استخدام شوند.

◀️ اگر هر یک از تیم های ملی فوتبال، والیبال و بسکتبال، قهرمان جام جهانی شوند، همه نفرات آنها نیز به استخدام دولت در می آیند.

◀️ یک فرزند قهرمان پارالمپیک در رشته های انفرادی و گروهی می توانند بدون آزمون در دولت استخدام شوند.