• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دانشگاه پیام نورهمواره پیشگام جامعه علمی کشور بوده است

دکترعبدالمهدی نصیرزاده :
دانشگاه پیام نورهمواره درآموزش علمی وترویج ورزش، پیشگام جامعه علمی کشور بوده است
مدیرکل اداره تربیت بدنی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با اشاره به برگزاری اولین دوره تخصصی تربیت خبرنگار ورزشی دردانشگاه پیام نور گفت : دانشگاه پیام نورهمواره درآموزش علمی وترویج ورزش، پیشگام جامعه علمی کشور بوده است.
دکترعبدالمهدی نصیرزاده درگفتگو با روابط عمومی اولین دوره تخصصی خبرنگار ورزشی، رفع معظلات مدیریت ورزشی درخصوص تعامل با رسانه های ورزشی را مهمترین هدف این دوره آموزشی اعلام کرد ودراین زمینه افزود : متاسفانه درجامعه ورزشی ما همواره شاهد پیدایش چالشهای منفی ومخربانه بین رسانه های ورزشی وسازمانهای مسئول هستیم که این امرضربه بزرگی به رشد کمی وکیفی ورزش ملی ما زده است.
وی دلیل عمده این چالشها را سوبرداشت وقضاوتهای هیجانی، غیرتخصصی و شخصی رسانه ها دانست وخاطرنشان کرد: بنا برتجربه حضوردرچنین شرایطی به جرات می توان گفت یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین فضایی غیرتخصصی بودن وعدم حرفه گرایی دراین رسانه هاست.
مدیرکل اداره تربیت بدنی دانشگاه پیام نورازاولین دوره تخصصی تربیت خبرنگار ورزشی به عنوان گامی مهم درمسیراعتلای فرهنگ ورزش درجامعه یاد کرد و آن را اقدامی علمی و راهگشا در راستای فرهنگ کارآفرینی ومطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد.
مدرس کارگاه بازاریابی رسانه در اولین دوره تخصصی خبرنگار ورزشی درخصوص کیفیت آموزشی واعتبارعلمی این کارگاه ها تاکید کرد : اساتید این دوره آموزشی با توجه به سال اول برگزاری وجایگاه و اعتبارعلمی دانشگاه پیام نوربه عنوان مجری درنهایت دقت و وسواس انتخاب شده اند وبه حمدالله توانستیم دراین دوره ازتوان علمی وتجربی ترکیبی از اساتید رده بالای دانشگاهی ومشهورترین پیشکسوتان حوزه رسانه ورزشی بهره ببریم.
دکترنصیرزاده درپایان میزان استقبال علاقه مندان ورسانه ها را ازاین دوره آموزشی بسیارخوب وغیرقابل انتظار ارزیابی نمود و خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال زیاد نسبت به برگزاری این دوره آموزشی انشاالله درسالهای آتی هم نسبت به ادامه این روند همت خواهیم کرد وسعی خواهیم نمود دراستانهایی که با تقاضای زیاد مواجه هستیم این دوره آموزشی را درهمان جا با حضورهمین اساتید برگزارکنیم.
گفتنی است اولین دوره تخصصی تربیت خبرنگار ورزشی ۲۴ و۲۵ تیرماه درمحل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با حضوراساتید به نامی چون دکتررضا شجیع، دکترمحمدعلی قره، دکترحمید قاسمی، دکترنصیرزاده، استاد شیروانی، استاد خیابانی، استاد والی زاده، استاد ارشادی فر واستاد حق شناس برگزارمی شود.
علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به آدرس الکترونیکی زیرمراجعه یا با شماره تلفن :۰۲۱۲۲۴۸۵۱۵۱ تماس بگیرند.
http://sport.pnu.ac.ir