• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر گودرزی: مشکل اشتغال قهرمانان ملی برطرف می شود

دکتر گودرزی: مشکل اشتغال قهرمانان ملی برطرف می شود

وزیر ورزش و جوانان پس از پایان دومین نشست با نمایندگان استان کرمان گفت: با مصوبه اخیر دولت تدبیر وامید، مشکل اشتغال قهرمانان ملی برطرف می شود.

خوشحالم که در دولت تدبیر وامید توانستیم خدمت دیگری را برای تامین آینده شغلی و زندگی قهرمانان ایران انجام دهیم و با مصوبه اخیر دولت قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی و آسیایی بدو تشریفات اداری استخدام نهادها و وزارتخانه های دولتی خواهند شد و این مصوبه مشکل اشتغال قهرمانان در سطح کشور را برطرف می کند .