• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شایعات بی‌اعتبار درباره تغییر در وزارت ورزش و جوانان

شایعات بی‌اعتبار درباره تغییر در وزارت ورزش و جوانان

حمایت رییس جمهوری از برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان و حضور ایشان در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی، حمایت‌های آشکار و پرنشانه‌ای از عملکرد این وزارتخانه را دارد.

روزنامه ایران ورزشی نوشت: داستان سازی‌ها ادامه دارد. روایت می‌کنند، شاخ و بال می‌دهند، گزینه‌ها را روی میز می‌گذارند و آخرش از این همه سر و صدا تنها یک شایعه می‌پیچد و به جایی نمی‌رسد.

این حکایت شایعاتی است که درباره تغییر دکتر محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان هربار شنیده‌ایم اما انگار پایانی ندارد. این روزها دوباره این شایعه پیچیده و براساس تجربیات پیشین باید از کنارش گذشت اما یادآوری چند نکته و مرور اتفاقات می‌تواند کمک کند تا شایعات بی اعتبارتر شوند.

پیش‌تر که چنین شایعاتی می‌شنیدیم، دولت هربار واکنش‌هایی نشان می‌داد که در خود حرف واضحی داشت. حمایت رییس جمهوری از برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان و حضور ایشان در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی، حمایت‌های آشکار و پرنشانه‌ای بود از عملکرد این وزارتخانه.

این بار اما نشانه دیگری پیدا شده، اینکه وزارت ورزش و جوانان در حال اجرایی کردن ایده‌ای است که می‌تواند برای ورزش ایران مدیرانی صاحب اهلیت ورزشی را به ارمغان بیاورد. وقتی نظام نامه تخصصی ورزش به مجلس رسیده است، یعنی دولت پیگیر طرحی است که می‌تواند در ورزش ایران ایده‌های تازه‌ای را جا بیندازد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان به تغییر وزیر ورزش فکر کرد؟

مساله روشن و شفاف است. وزارت ورزش و جوانان می‌خواهد راه برای مدیرانی که صاحب فکر در ورزش هستند و کسوت و اندیشه‌ای در ورزش دارند باز شود. ورزش همیشه آسیب‌های جدی را از حضور مدیرانی دیده که اهل ورزش نبودند و شناخت روزآمدی از مدیریت ورزشی نداشتند. این مطالبه اساسی ورزش است که مدیرانی متخصص در ورزش صاحب اختیار شوند و درجه چندم‌های عالم سیاست و اقتصاد کار ورزش را در دست نگیرند. اقتصاد ورزش و سیاستگذاری در ورزش به یک مدیریت تخصصی نیاز دارد و وزارت ورزش و جوانان اگر بتواند در چیدمان مدیریت ورزش ایران این نقش را ایفا کند که راه را برای مدیران اهل فن باز کند، بلندترین گام را به سوی اتفاقات تازه در ورزش برداشته است.

دولت از این ایده وزارت ورزش و جوانان استقبال کرده و منتظریم تا مجلس نیز همراه این ایده باشد. حالا عجیب اینکه در چنین مرحله‌ای از کار، حرف از تغییر محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان مطرح می‌شود. باید به این حرفها وقعی گذاشت؟

نکته دیگری هم هست که به این بحث یاری می‌رساند. وقتی دولت نظام نامه تخصصی ورزش را به مجلس می‌فرستد، یعنی در همین گام اول حامی مدیریت مدیران متخصص در ورزش است. حالا چطور است که شایعه حضور مدیرانی از بخش اقتصاد به گوش می‌رسد. دولت اگر به این ایده که مدیریت ورزشی به دست مدیران متخصص سپرده شود پایبند است، بنابراین عالی ترین مقام ورزشی را نیز با همین ایده برمی‌گزیند.

فارغ از این بحث ها، یک نکته را نباید از نظر دور کرد، اینکه دامن زدن به این شایعات بخشی از انرژی وزارت ورزش و جوانان را در این مقطع حساس می‌گیرد. در آستانه المپیک که روزهای کلیدی برای ورزش ایران است، این شایعات کجا به کار ورزش می‌آید؟