• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کارگاه تخصصی خبرنگاری ورزشی به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

کارگاه تخصصی دو روزه ی خبرنگاری ورزشی ۲۴ و ۲۵ تیر ماه به میزبانی دانشگاه پیام نور و با حضور بیش از ۵٠ تن از نمایندگان دانشگاهها و مراکز مختلف کشور برگزار شد.
رئوس مطالب مشروحه در این دوره با حضور اساتید مطرح کشور بیان شد:
??????????????????
⚽️جواد خیابانی: (ژورنالیسم تلویزیونی)
?دکتر محمد علی قره: (نقش رسانه ها در همگانی شدن ورزش)
⚽️دکتر رضا شجیع: (روابط عمومی و فناوری های نوین در ورزش و رسانه)
?خسرو والی زاده: (ژورنالیسم رادیویی)
⚽️افشین شیروانی: (اجرا و خلاقیت نوین در ورزش)
?مهرزاد ارشادی فر: (تهیه و تولید برنامه های ورزشی تلوزیونی)
⚽️دکترحمید قاسمی: (ژورنالیسم مطبوعاتی و اصول و مبانی خبر نویسی)
?محمد حق شناس: (اصول و مبانی مجری گری)
⚽️دکترعبدالمهدی نصیرزاده: (بازاریابی رسانه ورزشی)
گفتنی است در این دوره تخصصی تعدادی از مدیران اداره تربیت بدنی دانشگاههای پیام نور و دبیران انجمن های ورزشی ازجمله دکتر محمد ابراهیم مرجانی از انجمن پزشکی ورزشی و مسعود روشنی از انجمن فیتنس حضور داشتند.
اجرا و پشتیبانی این برنامه با آقای یارقلی و خانم ها شاه محمدیان ، معصومه بابایی و زهرا حسینی بوده است.