• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

محمد شروین اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک

وزیر ورزش و جوانان در حکمی محمد شروین اسبقیان را به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک منصوب کرد

photo_2016-07-10_14-28-12