• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم قرعه کشی مسابقات قهرمانی دانشگاه های آسیا ماکو ۲۰۱۶

photo_2016-07-21_19-12-31 photo_2016-07-21_19-12-49 photo_2016-07-21_19-12-53 photo_2016-07-21_19-12-59 photo_2016-07-21_19-13-12 photo_2016-07-21_19-13-18 photo_2016-07-21_19-13-22 photo_2016-07-21_19-13-27