• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسول انجمن بدمینتون دانشگاه پیام نور

مسول انجمن بدمینتون دانشگاه پیام نور استان تهران منصوب شود
طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور سرکار خانم نگین امیری به عنوان مسول انجمن بدمینتون دانشجویان پیام نور استان تهران منصوب گردیدند امیری در کارنامه خود حضور بیش از ۱۰ سال در تیم ملی بدمینتون و کسب عناوین بی شماری بین المللی در بدمینتون می باشد ودر حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی می باشد اداره کل تربیت بدنی برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون در امور مسالت دارد
 
2854292f-8794-40bd-8d98-3d0809a11185