• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست وزیر ورزش و جوانان با فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی

نشست وزیر ورزش و جوانان با فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، دکتر گودرزی: تعامل بین وزارت ورزش و جوانان و مجلس موجب حل مشکلات می شود/ امیدوارم فراکسیون جوانان نیز در مجلس شورای اسلامی فعال شود / طی دو سال و نیم گذشته شرایط خوبی برای آماده سازی ورزشکاران جهت حضور در المپیک ایجاد و پیشرفت های خوبی نیز حاصل شد/ در حوزه عمرانی به دلیل عدم اعتبارات کافی نتوانسته ایم برخی پروژه هایی که از قبل به ما رسیده است را تکمیل کنیم /
« پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان »