• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نکات مهم در نوشتن برنامه ورزشی بانوان

نکات مهم در نوشتن برنامه ورزشی بانوان :
۱ – بدن زنان به تعداد تکرار های بالا بهتر پاسخ می دهد . پس در نوشتن برنامه سعی کنید از تکرارهای بالای ۱۲ تا استفاده کنید .
توجه : زنان عضلات کند-انقباض بیشتری دارند و به همین دلیل برای اینکه پتانسیل واقعی خود را آزاد کنند باید بیشتر فیبرهای نوع ۱ را تمرین دهند که این امر در تکرار های بالاتر امکان پذیر است .
۲ – زنان باید تمرینات انفجاری کمتری انجام دهند .
تذکر : با اینکه عضلات زنان استقامت خوبی دارند اما سیستم عصبی آنان از کارایی کمتری نسبت به مردان برخوردار است . مردان انفجاری تر از زنان هستند ، یعنی سریعتر می توانند نیرو را تولید کنند .
۳ – زنان باید به تمپوی (سرعت) آهسته تری تمرینات را انجام دهند .
نکته : از آنجایی که زنان نسبت به مردان کمتر توانایی حرکات انفجاری را دارند ، پس بهتر است تعداد تکرار های بیشتری را با حالت کنترلی انجام دهند .
۴ – زنان نسبت به مردان بعد از انجام یک ست به استراحت بیشتری نیاز ندارند و حتی ریکاوری سریعتری در بدن زنان انجام می پذیرد و به همین دلیل است عضلاتشان سریعتر بازسازی می شود . در واقع زنان می توانند در طول هفته با آسیب کمتری عضلات خود را دو بار تمرین دهند.