• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گردهمایی روسای هیات های ورزش دانشجویی کشور

دومین گردهمایی روسای هیات های ورزش دانشجویی سراسر کشور برگذار شود
بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی دومین گردهمایی روسای هیات های ورزش دانشگاهی سراسر کشور با حضور معاون وزیر علوم وتحقیقات وفناوری وریس سازمان امور دانشجویان برگذار شود درابتدای جلسه دکتر دهخدا ریاست فدراسیون ورزش های دانشگاهی یک گزارش عملکرد از فعالیت های فدراسیون ارایه کرد واز دانشگاه پیام نور ودانشگاه آزاد به خاطر اعزام وهمراهی فدراسیون در دواعزام شطرنج وفوتسال تقدیر وتشکر کرد
سپس دکتر صدیقی به اهمیت نقش ورزش در سلامت دانشجویان اشاره داشت وافزود ما علاوه برنگاه سلامت محور ورزش در دانشگاه ها به دنبال موفقیت وارتقا رتبه در یونیورسیاد دانشجویان نیز هستیم واز همه دانشگاه ها بالاخص دانشگاه های پیام نور وآزاد که بدنه اصلی تیم های ملی راتشکیل میدهند می خواهیم درجهت آماده سازی نفرات خود گام بردارند ایشان در بخشی از سخنان خود به نقش پررنگ دانشگاه پیام نور در اعزام تیم های دانشگاهی به مسابقات جهانی وآسیایی اشاره داشتند که این جای بسی خرسندی دارد که جا دارد همین جا از مسولین دانشگاه بالاخص ریاست محترم دانشگاه پیام نورجناب دکتر رستمی تقدیر وتشکر کنند ایشان در ادامه افزودند برای تیم اعزامی بسکتبال دانشگاه پیام نور که به نمایندگی از فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی عازم این رویداد آسیایی آرزوی موفقیت راداریم وامیداواریم که با دست پر برگردند در ادامه دکتر پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم ،دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم ،مهندس شیخ ربیعی سرپرست امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی به بیان نقطه نظرات خود در جهت ارتقا ورزش دانشجویی پرداختند