• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گردو و بهبود پاسخ به استرس و سلامت قلب و عروق

❇️گردو و بهبود پاسخ به استرس و سلامت قلب و عروق

?افرادی که پاسخ شدیدتری به استرس داشته باشند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی قرار می گیرند و هر چه بدن افراد در مدیریت استرس ها توانمند تر باشد برای سلامت قلب و عروق آنها بهتر است.

?مصرف برخی مواد غذایی به مدیریت استرس در بدن کمک می نمایند. مطالعات نشان داده اند که اسید چرب امگا ۳ مانند الفا-لینولنیک اسید که در گردو و بذر کتان وجود دارد، سبب کاهش LDL یا کلسترول بد می شود. این مواد غذایی همچنین سبب کاهش پروتئین التهابی C-REACTIVE و دیگر شاخص های التهابی مرتبط با استرس می شوند.

?در مطالعه ای تاثیر اسید چرب امگا ۳ از منابع گیاهی در کند نمودن واکنش های نامطلوب قلبی عروقی مرتبط با استرس، بر روی۲۲ فرد با LDLبالا مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی تمام وعده های غذایی افراد در طی سه دوره رژیم درمانی شش هفته ای در دسترسشان قرار می گرفت و هر شرکت کننده به طور تصادفی به نوبت در هر یک از ۳ گروه رژیم درمانی قرار می گرفت. ۳ گروه رژیم درمانی به شرح زیر بودند :

۱⃣رژیم بدون استفاده از مغزهای گیاهی

۲⃣رژیم شامل ۳/۱ اونس (۳۸ گرم) گردو و ۱ قاشق سوپخوری روغن گردو بود،

۳⃣ رژیم شامل گردو، روغن گردو و ۵/۱ قاشق سوپ خوری بذر کتان بود.

?بعد از هر دوره رژیم درمانی شرکت کنندگان تحت اثر تست استرس قرار گرفتند و فشارخون آنها سنجیده شد.

?نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین فشار خون دیاستولیک به طور مشخص در افرادی که رژیم غذایی شان حاوی گردو و روغن گردو بود، کاهش پیدا کرد.
علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که گردو و روغن گردو در رژیم غذایی سبب کاهش فشار خون چه در حال استراحت و چه در شرایط استرس می شود.
همچنین افزودن روغن بذر کتان به رژیم حاوی گردو به طور مشخصی سبب بهبود سلامت عروقی و کاهش C-REACTIVE
پروتئین التهابی ( به عنوان یک عامل خطر بیماریهای فلبی و عروقی) می شود که در نهایت این موضوع سبب کاهش بیماری های قلبی عروقی می شود .

✅افزایش بروزاسترس و نیز شیوع بیماریهای قلبی و عروقی مرتبط با آن در دنیای امروزی به عنوان یک معضل اساسی مطرح می باشند. استفاده از منابع گیاهی امگا۳ مانند گردو ، روغن گردو و روغن بذرکتان می تواند در بهبود پاسخ به استرس و در نتیجه پیشگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی و بهبود فشار خون مفید باشند.