• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

⚛نقش ادویه جات درکاهش وزن:

⚛نقش ادویه جات درکاهش وزن:

۱⃣دارچین : به کاهش قند خون و پردازش کربو کمک میکند.

۲⃣فلفل قرمز ; چربی سوز

۳⃣دانه خردل : افزایش ۲۰ % تا ۲۵% متابولیسم تا ساعتها بعد از مصرف

۴⃣فلفل سیاه : افزایش متابولیسم – کمک به هضم غذا و جذب مواد مغذی

۵⃣زنجبیل : مانع جذب کلسترول و کمک به فعالیت معده