• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور استان البرز و اداره کل ورزش وجوانان

گزارش تصویری از انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور استان البرز و اداره کل ورزش وجوانان استان البرز

 

 

photo_2016-08-18_16-40-18 photo_2016-08-18_16-40-27 photo_2016-08-18_16-40-30 photo_2016-08-18_16-40-34 photo_2016-08-18_16-40-37 photo_2016-08-18_16-40-41 photo_2016-08-18_16-40-46 photo_2016-08-18_16-40-49 photo_2016-08-18_16-40-55 photo_2016-08-18_16-40-59 photo_2016-08-18_16-41-02 photo_2016-08-18_16-41-06