• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

با سلام واحترام خدمت غیور مرد ایران زمین

کسب مدال برنز المپیک (بزرگترین میدان ورزشی ،سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و……)که با جان فشانی شما بدست آمد از صمم قلب به شما وملت شریف ایران تبریک عرض نموده ودوام موفقیت وسلامتی شما را از یزدان پاک مسالت دارم “عبدالمهدی نصیرزاده “

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور