• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بسمه تعالی

بسمه تعالی

کسب مقام شایسته قهرمانی ،در دومین دوره مسابقات بسکتبال دانشجویان آسیا و اخذ مجوز حضور در لیگ جهانی بسکتبال دانشجویان از سوی شما بلند قامتان ایرانی موجب شادمانی و سربلندی جامعه دانشگاهی ایران اسلامی شد و کسب این موفقیت بزرگ ورزشی باعث شد تا بار دیگر نام ایران عزیز باهمت شما جوانان شجاع ،برومند و تحصیکرده دانشگاهی بلند آوازه گردد.
کسب این دستاورد ورزشی را به مربیان ،کادر فنی،جامعه دانشگاهی و بازیکنان تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور و ملت شریف ایران تبریک گفته و امیدوارم همواره شاهد استمرار موفقیت های جوانان عزیز و بخصوص خانواده بزرگ ورزش دانشگاه پیام نور ،در تمامی مراحل زندگی باشم.

من الله توفیق
شهباز حسن پور بیگلری
نماینده مردم شریف شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی