• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تیم بدمینتون دانشگاه پیام نور استان تهران مقام اول را کسب کرد

در مسابقات المپیاد دانشجویان دختر کشور؛

تیم بدمینتون دانشگاه پیام نور استان تهران مقام اول را کسب کرد

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نوراز کسب مقام اول تیم بدمینتون دانشگاه پیام نور استان تهران در المپیاد دانشجویان دختر وموسسات آموزش عالی خبر داد.
دکتر نصیرزاده گفت: هفتمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر کشور که از تاریخ ۲۷ تیرماه لغایت ۴ مرداد ماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تیم بدمینتون دانشگاه پیام نور استان تهران به نمایندگی از دانشگاه پیام نور در این مسابقات شرکت داشت که توانست با اقتدار مقام اول را کسب کند.