• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جدول کالری خوراکی و غذا های مصرفی

✅آدامس یک عدد , ۲ کالری

✅آدامس ۱۰۰ گرم ۳۲۰ کالری

✅آرد گندم ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری

✅آرد ذرت ۱۰۰ گرم ۳۷۰ کالری

✅آرد سویا ۱۰۰ گرم ۴۲۰ کالری

✅آلبالو ( کمپوت ) ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری

✅آلبالو با هسته یک لیوان ۶۰ کالری

✅آب جو ( ماء الشعیر ) ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری

✅آلوی زرد ۱۰۰ گرم ۷۵ کالری

✅آلبالو تازه ( با هسته ) ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری

✅آلوی قرمز ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری

✅آناناس ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری

✅آناناس ( کمپوت ) ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری

✅آناناس ( کنسرو در شربت ) یک لیوان ۲۰۰ کالری

✅آلو بخارا یک عدد ۱۵ کالری

✅انبه هندی ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری

✅انبه هندی یک عدد متوسط ۱۲۰ کالری

✅اسفناج خام ۱۰۰ گرم ۲۵ کالری

✅استیک ( کم چربی ) ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری

✅استیک ( پر چربی ) ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری

✅انار تازه ( دانه ) ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری

✅انار کامل با پوست ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری

✅انجیر (تازه ) ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری

✅انجیر ( خشک ) ۱۰۰ گرم ۲۷۰ کالری

✅انجیر یک عدد ۲۵ کالری

✅انگور ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری

✅انگور عسکری ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری

✅انگور یاقوتی ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری

✅انگور ( آب ) ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری

✅ازگیل ۱۰۰ گرم ۹۰ کالری

✅آبغوره گرم ۱۰۰ ۲۰ کالری

✅آبغوره یک قاشق ۳ کالری

✅آجیل در هم ۱۰۰ گرم ۶۵۰ کالری

✅آجیل یک لیوان ۷۵۰ کالری

⚪️بادام ۱۰۰ گرم ۶۶۰ کالری

⚪️بادام ( چغاله ) ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری

⚪️بادام ( درشت ) یک عدد ۱۰ کالری

⚪️بادام زمینی بدون پوست ۱۰۰ گرم ۵۶۰ کالری

⚪️بادرنگ ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری

⚪️بادمجان ۱۰۰ گرم ۱۷ کالری

⚪️بره ( گوشت خالص ) ۱۰۰ گرم ۱۶۵ کالری

⚪️بره ( گوشت با چربی ) ۱۰۰ گرم ۳۳۰ کالری

⚪️بستنی ۱۰۰ گرم ۱۹۰ کالری

⚪️بیسکویت ( بدون کرم ) ۱۰۰ گرم ۳۷۰ کالری

⚪️بیسکویت ویفر ( با کرم ) ۱۰۰ گرم ۵۴۰ کالری

⚪️بیسکویت کرم دار ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری

⚪️برنج ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری

⚪️برنج ( یک لیوان ) ۱۹۰ گرم ۶۶۰ کالری

⚪️برنج ( پخته ) یک کفگیر با روغن ۲۵۰ کالری

⚪️برنج ( پخته ) ۱۰۰ گرم ۱۲۰ کالری

⚪️پیتزا یک عدد ۷۰۰ کالری

⚪️بیفتک گرم ۱۰۰، ۳۰۰ کالری

⚪️باقلوا با پسته گرم ۱۰۰ ۵۴۰ کالری

⚪️کباب برگ یک سیخ ( وزن قبل از پختن ) ۱۰۰ گرم ۲۰۰ کالری
⚪️باقلای خشک ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری

⚪️باقلای سبز ۱۰۰ گرم ۱۰۸ کالری

⚪️باقلا یک عدد ۵ کالری

⚪️بامیه ( سبز ) ۱۰۰ گرم ۴۰ کالری

⚪️بامیه ( شیرینی ) ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری

⚪️به ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری

⚪️برگ چغندر ۱۰۰ گرم ۳۰ کالری

⚪️برگ مو ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری

?پرتقال ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری

?پرتقال ( آب پرتقال ) یک لیوان ۱۱۰ کالری

?پسته با پوست ۱۰۰ گرم ۳۴۰ کالری

?پسته ( بدون پوست ) ۱۰۰ گرم ۶۸۰ کالری

?پسته یک دانه درشت ۸ کالری

?پنیر پاستوریزه ۱۰۰ گرم ۲۱۰ کالری

?پنیر محلی ۱۰۰ گرم ۲۱۰ کالری

?پنیر خامه ای ۱۰۰ گرم ۳۸۰ کالری

?پنیر بلغاری ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری

?پنیر پیتزا ۱۰۰ گرم ۴۵۰ کالری

?پیازچه یک عدد ۳ کالری

?پیاز گرم ۱۰۰ ،۳۸ کالری

?پیاز یک عدد کوچک ۵ کالری

?پفک یک پاکت کوچک ۴۰ کالری

?پفک ده عدد ۸ کالری

?پفک ۱۰۰ گرم ۱۰۰ کالری

?پاچه بدون چربی ۱۰۰ گرم ۱۳۰ کالری

?پوره سیب زمینی یک لیوان ۱۸۰ کالری

?پوره مخلوط با شیر ( بدون کره ) یک لیوان ۱۴۰ کالری

?شکوفه ذرت ( بدون روغن ) یک لیوان ۲۵ کالری

⚫️ترب ۱۰۰ گرم ۲۵ کالری

⚫️ترخون ۱۰۰ گرم ۴۵ کالری

⚫️تربچه یک عدد ۲ کالری

⚫️تخم مرغ متوسط یک عدد ۷۰ کالری

⚫️تخم مرغ ( زرده خالی ) یک عدد ۵۰ کالری

⚫️تخم مرغ ( سفیده خالی ) یک عدد ۲۰ کالری

⚫️تخم مرغ آب پز یک عدد ۷۰ کالری

⚫️تخم مرغ نیمرو یک عدد ۱۳۰ کالری

⚫️تخم آفتابگردان ۱۰۰ گرم ۵۸۰ کالری

⚫️تخم کدو ۱۰۰ گرم ۶۰۰ کالری

⚫️تخم هندوانه ۱۰۰ گرم ۵۹۰ کالری

⚫️تخم هندوانه ۱۰ عدد ۵ کالری

⚫️توت سفید خشک گرم ۱۰۰ ۳۶۰ کالری

⚫️تره گرم ۱۰۰ ۲۵ کالری

⚫️تمبر هندی با دانه ۱۰۰ گرم ۱۱۵ کالری

⚫️تمبر هندی بدون دانه ۱۰۰ گرم ۲۴۰ کالری

⚫️تمشک سیاه یا قرمز تازه ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری

⚫️یک لیوان توت ۱۰۰ گرم ۸۵ کالری

⚫️توت تازه ۱۰۰ گرم ۶۰ کالری

⚫️توت فرنگی ۱۰۰ گرم ۳۵ کالری

⚫️توت فرنگی یک لیوان ۶۵ کالری

⚫️تن ماهی ۱۰۰ گرم ۳۱۵ کالری

⚫️تن ماهی ( یک قوطی ) ۱۸۰ گرم ۵۶۰ کالری

⚫️تن ماهی آب پز یک قوطی ۱۵۰ کالری

?حلیم ( بدون روغن ) یک لیوان ۱۸۰ کالری

?حلوا ۱۰۰ گرم ۴۰۰ کالری

?حلوا ( ارده ) ۱۰۰ گرم ۵۰۰ کالری

?جعفری ۱۰۰ گرم ۲۵ کالری

?جوانه گندم ۱۰۰ گرم ۵۰ کالری

?جگر سفید ۱۰۰ گرم ۱۶۰ کالری

?جو ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری

?جگر ( یک سیخ ) ۱۰۰ گرم ۸۰ کالری

?جگر مرغ یک عدد ۲۰ گرمی ۳۰ کالری

?جگر سرخ کرده ۱۰۰ گرم ۳۳۰ کالری

?جگر مرغ خام ۱۰۰ گرم ۱۲۵ کالری

✅چاشنی مایونز ۱۰۰ گرم ۷۲۰ کالری