• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جذب نخبگان ورزشی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه از جذب نخبگان ورزشی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور خبرداد
عبدالمهدی نصیرزاده در گفتگو با یوپنا از پذیرش نخبگان ورزشی در مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور خبرداد وافزود بنا بر مصوبه اخیر شورای ورزش دانشگاه وهمچنین مصوبه شورای دانشگاه درسال۸۴ وهمچنین موافقت وهمراهی اعضا هیات ریسه دانشگاه امکان ادامه تحصیل نخبگان ورزشی در دانشگاه پیام نور بدون کنکور ورودی فراهم گردید
دبیر شورای ورزش دانشگاه ابراز داشت نخبگان ورزشی مشمول این آیین نامه قهرمانان المپیک ،بازی های آسیایی ،جهان ،یونیورسیاد دانشجویان جهان ، قهرمانی دانشجویان جهان می باشند البته افرادی که دارای عناوین قهرمانی در دوره دانشجویی باشند اگردر مقطع تحصیلی کارشناسی دانشجوی پیام نور بوده ودر مسابقات داخلی پیام نور ویا برای دانشگاه پیام نور توانسته باشد مقام هایی کسب کرده باشند می توانند از تسهیلات این آیین نامه بهرمند شود
وی درخصوص پذیرش در مقطع دکتری نیز افزود شرایط وضوابط تدوین وانشالله به زودی دردل آیین نامه جدید به تصویب شورای دانشگاه خواهد رسید
عضوهیات ریسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی از پاداش ویژه وانگیزه بخش ریاست دانشگاه پیام نور به ورزشکاران المپیکی خبرداد وگفت با توجه به موافقت ریاست عالی دانشگاه جناب دکتر رستمی مقرر گردیده است که زمینه ادامه تحصیل” رایگان” مدال آوران المپیک ریوبرای ورزشکاران فراهم آید
نصیرزاده در انتها عنوان داشت متقاضیان ثبت نام می توانند با مراجعه به آدرس مینی سیتی -سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور -اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند