• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دومین سمینار انجمن تناسب اندام دانشگاه پیام نور

گزارش تصویری از دومین سمینار انجمن تناسب اندام دانشگاه پیام نور استان البرز

 

photo_2016-08-18_16-29-44 photo_2016-08-18_16-30-04 photo_2016-08-18_16-30-07 photo_2016-08-18_16-30-12 photo_2016-08-18_16-30-15 photo_2016-08-18_16-30-19 photo_2016-08-18_16-30-22 photo_2016-08-18_16-30-41 photo_2016-08-18_16-30-45 photo_2016-08-18_16-30-49 photo_2016-08-18_16-30-53 photo_2016-08-18_16-30-58 photo_2016-08-18_16-31-06 photo_2016-08-18_16-31-17 photo_2016-08-18_16-31-21