• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر لقمان کشاورز مسول انجمن تکواندو

طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور  دکتر لقمان کشاورز به مسولیت انجمن تکواندوی دانشگاه های پیام نور منصوب گردید دکتر کشاورز دانشیار مدیریت ورزشی و قهرمان جهان دررشته تکواندو می باشد اداره کل تربیت بدنی برای ایشان آرزوی توفیق دارد

 

photo_2016-08-16_15-16-46