• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر نصیرزاده و مهترین دلایل ناکامی کشتی

عضو کمیته مربیان فدراسیون جهانی کشتی دکتر نصیرزاده مهترین دلایل ناکامی کشتی فرنگی تا این لحظه را تغییر قوانین ومقررات کشتی فرنگی ، ناداوری ،نداشتن کرسی در اتحادیه جهانی کشتی ، عدم حضور روانشناس در کنار کشتی گیران ،عدم تمرینات بدنسازی خوب و بالا بود سن کشتی گیران عنوان داشت

 

photo_2016-08-16_15-19-40