• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

گزارش تصویری از دیدار مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با مدیرکل ورزش وجوانان استان خراسان رضوی

 

photo_2016-08-08_20-22-43 photo_2016-08-08_20-22-53 photo_2016-08-08_20-22-57 photo_2016-08-08_20-23-00 photo_2016-08-08_20-23-04