• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ریس انجمن کاراته

طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه ریس انجمن کاراته دانشگاه منصوب گردید
طی حکمی از سوی عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور محسن کریمی به مدت دوسال به سمت ریاست انجمن بسکتبال دانشگاه های پیام نور کشور منصوب گردید
کریمی مدیر تربیت بدنی استان فارس می باشد وپیش از ریس هیات کاراته استان فارس بوده واز مربیان خوش نام کاراته کشور است
روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی این انتصاب شایسته تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 

 

photo_2016-08-16_15-24-55