• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

عرب صندلی ریاست را تصاحب کرد

مدیر عامل مستعفی استقلال این بار برکنار شد/عرب صندلی ریاست را تصاحب کرد

پس از اینکه حسنی خو رئیس حراست وزارت ورزش و جوانان چند روز قبل از مدیر عاملی استقلال تهران کناره گیری کرد، امروز از سمت خود در ریاست حراست برکنار شدو مصطفی عرب به عنوان سرپرست در این سمت منصوب شد.