• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسولین محترم تربیت بدنی / انجمن های ورزشی دانشگاه

مسولین محترم تربیت بدنی استان ها /مسولین محترم انجمن های ورزشی دانشگاه
با سلام واحترام
ضمن تقدیر وتشکراز بابت همکاری صمیمانه شما بزرگواران در موفقیت های اخیردانشگاه در مسابقات برون مرزی وداخلی
با عنایت به مصوبات اخیر دانشگاه در خصوص جذب نخبگان ورزشی وهمچنین شرایط خاص دانشگاه که با ریزش شدید دانشجو در مقطع کارشناسی روبرو هستیم لذا از جنابعالی وهمکاران محترمتان انتظار می رود که نسبت به شناسایی نخبگان ورزشی استان خود اقدام کنید وبا توجه به اینکه مقرر گردید است ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی دانشگاه از اواخر هفته جاری شروع گردد می توانید خیلی راحت نسبت به جذب این قهرمانان اقدام نموده لذا مقتضی طی جلساتی این موضوع رابه اطلاع روسای هیات های ورزشی شهرستانی ،استانی و ورزشکاران وسایر دست اندرکاران برسانید و””شرایط اجباری نبودن حضور در کلاس ها”” جهت ادامه تحصیل در دانشگاه را نیز به اطلاع این عزیزان برسانید چرا که اکثر ورزشکاران وقهرمان بخش اعظمی از زمان خود را در اردو های آماده سازی ومسابقات سپری خواهند کرد که این یکی از نقاط قوت دانشگاه برای این عزیزان لحاظ می گردد یکی از دیگر نقاطی که می شود روی آن مانور داد برای جذب این قهرنان “”تخفیف شهریه”” برای قهرمان وهمچنین در صورت کسب دو عنوان برای دانشگاه پیام نور در کلیه مسابقات برون مرزی ویا داخلی اعم قهرمانی دانشگاه های پیام نور یاالمپیاد پیام نور یا مسابقات وزارت علوم داشته باشند امکان” ادامه تحصیل آنان بدون کنکور” در مقطع ارشد نیز فراهم خواهد آمد جذب این قهرمانان می تواند امکان حضور تیم های دانشگاه در مسابقات برون مرزی و لیگ های حرفه ای فراهم آورد واین موضوع می تواند “بازاریابی از طریق ورزش” که امروزه بهترین نوع تبلیغ می باشد کمک موثری به دانشگاه در جذب دانشجو نماید
عبدالمهدی نصیرزاده
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه