• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

نشست صمیمی دکتر نصیرزاده

نشست صمیمی دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با دکترداوریار دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. باحضور سیناهادی زاده قهرمان مسابقات بسکتبال اسیا و دانشجوی دانشگاه پیام نور مشهد و مدیران استانی

 

photo_2016-08-04_14-35-48 photo_2016-08-04_14-35-54