• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست صمیمی دکتر نصیرزاده

نشست صمیمی دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با دکترداوریار دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. باحضور سیناهادی زاده قهرمان مسابقات بسکتبال اسیا و دانشجوی دانشگاه پیام نور مشهد و مدیران استانی

 

photo_2016-08-04_14-35-48 photo_2016-08-04_14-35-54