• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از سمینار نسخه نویسی ورزشی

گزارش تصویری از سمینار نسخه نویسی ورزشی در استان البرز

 

photo_2016-08-04_14-30-08 photo_2016-08-04_14-30-20 photo_2016-08-04_14-30-23