• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مسابقات بسکتبال دانشجویان دانشگاه های آسیا

photo_2016-07-26_01-48-44 photo_2016-07-26_01-48-59 photo_2016-07-26_01-49-04