• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب جناب آقای حمید خضری

انتصاب جناب آقای حمید خضری به سمت ریاست انجمن کشتی دانشگاه های پیام نور استان البرز
طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور حمید خضری به عنوان مسول انجمن کشتی دانشگاه پیام نور استان کرمان منصوب گردید خضری قهرمان چندین دوره دانشجویان کشور در کشتی فرنگی در سال های نه چندان دور بوده است و در حال حاضر مدرس دانشگاه پیام نور دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه پیام نور می باشد
روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ضمن تبریک به مناسبت این انتصاب شایسته برای ایشان آرزوی موفقیت در امور پیش رو را دارد

 

photo_2016-08-23_14-11-17